Stwierdzenie nabycia spadku w kancelarii notarialnej
Lawyer or attorney working in office. Law and justice concept

Stwierdzenie nabycia spadku w kancelarii notarialnej

Potwierdzenie praw do spadku, czyli stwierdzenie nabycia spadku jest obecnie możliwe również u notariusza. Na czym polega taka procedura?

Aby spadkobiercy mogli zacząć rozporządzać przypadającym im spadkiem, jego otrzymanie musi zostać poświadczone prawnie. Na pytania dotyczące stwierdzenia nabycia spadku u notariusza odpowiada notariusz Marta Kabat z kancelarii notarialnej: https://notariusz-kabat.pl/.

Jak potwierdzić prawa do spadku?

Przeprowadzenie sprawy spadkowej od razu po śmierci spadkodawcy nie jest konieczne, jednak pozwala na łatwiejsze załatwienie wielu obowiązków, między innymi związanych z przepisaniem nieruchomości czy odebraniem pieniędzy z konta zmarłego.

Potwierdzenie praw do spadku może być obecnie wykonane na dwa sposoby:

  • w trakcie postępowania spadkowego w sądzie o stwierdzeniu nabycia spadku
  • podczas wizyty u notariusza w celu uzyskania stwierdzenia nabycia spadku w postaci aktu poświadczenia dziedziczenia

Pierwsza metoda, czyli postępowanie sądowe jest związana z niższymi kosztami, jednak trwa znacznie dłużej niż przeprowadzenie sprawy u notariusza. Stąd też coraz więcej spadkobierców decyduje się na metodę drugą, która pozwala na uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia od razu w trakcie wizyty w kancelarii notarialnej, jak wskazuje notariusz Marta Kabat z kancelarii: https://notariusz-kabat.pl/.

Kiedy można potwierdzić spadek notarialnie?

Stwierdzenie nabycia spadku w kancelarii notarialnej to procedura polegająca na przygotowaniu oraz na zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia w specjalnej bazie.

Z usługi można skorzystać zarówno wtedy, gdy spadkodawca pozostawił po sobie testament, jak i wtedy, gdy nie został on przez niego przygotowany, dlatego dziedziczenie odbywa się zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego.

Notarialne potwierdzenie nabycia spadku nie jest jednak możliwe wtedy, gdy przygotowany został testament szczególny, na przykład ustny. Wówczas konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu.

Jak wskazuje Marta Kabat z kancelarii notarialnej: https://notariusz-kabat.pl/, ważnym kryterium jest też zgodność spadkobierców co do podziału spadku.

Potwierdzenie spadku u notariusza – jak wygląda procedura?

Aby skorzystać z procedury potwierdzenia spadku w kancelarii notarialnej, konieczne jest dostarczenie do niej wskazanych dokumentów, w tym aktu zgonu spadkodawcy, jego dokumentu tożsamości, testamentu, gdy doszło do jego napisania.

Na podstawie dostarczonych dokumentów notariusz przygotowuje protokół dziedziczenia. Co ważne, spadkobiercy mogą przyjąć wtedy spadek wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzucić.

Protokół dziedziczenia jest następnie podstawą do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia oraz to jego zarejestrowania w specjalnym Rejestrze Spadkowym. Spadkobiercy otrzymują także odpowiednie poświadczenia na piśmie – mogą być one podstawą do załatwienia spraw związanych ze spadkiem.

Notariusz udzieli także potrzebnych informacji związanych z przyjęciem spadku, między innymi w zakresie czynności w ramach księgi wieczystej oraz podatków od spadku.

 

Ten post ma jeden komentarz

  1. Został sporządzony testament. Czy przy otwarciu musi być żona zmarłego? Czy o otwarciu testamentu zostanie powiadomiona listownie? Czy, jeżeli cały majątek został zapisany dziecku z pierwszego małżeństwa, druga żona ma prawo do zachowku? A jeżeli tak, jak jest jego wartość procentowa.

Dodaj komentarz