Ewidencje odpadów – czym są i jak je łatwiej prowadzić?

Ewidencje odpadów – czym są i jak je łatwiej prowadzić?

Prowadzenie ewidencji odpadów jest jednym z ważnych procesów w wielu firmach. Czym są ewidencje odpadów i jak je prowadzić?

Dzisiaj wielu przedsiębiorców musi prowadzić własne ewidencje odpadów, co wymusza na nich prawo. W tym celu muszą oni przygotowywać wiele dokumentów, między innymi takich jak karta ewidencji odpadu czy dokument potwierdzający recykling. Czym dokładnie jest ewidencja odpadów? W jaki sposób można usprawnić jej prowadzenie?

Czym są ewidencje odpadów?

Ewidencja odpadów to dokumentacja prowadzona przez podmioty wytwarzające odpady, która zawiera informacje dotyczące ilości, rodzaju, sposobu zagospodarowania oraz przekazania odpadów do odbiorców końcowych. Ewidencje odpadów są wymagane przepisami prawa i mają na celu kontrolowanie ilości oraz sposobu gospodarowania odpadami przez firmy. Pozwalają one na skuteczne i bezpieczne zarządzanie odpadami oraz kontrolowanie ilości i sposobu ich zagospodarowania. Dzięki ewidencjom odpadów można wtedy łatwo monitorować ilość wytwarzanych odpadów oraz sposób ich zagospodarowania, co umożliwia identyfikację problemów oraz opracowanie działań poprawiających stan środowiska. Ewidencja odpadów służą również do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska i nadzoru nad podmiotami wytwarzającymi odpady.

Jak należy prowadzić ewidencje odpadów?

Ewidencje odpadów powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, a dokładnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699). Podmiot wytwarzający odpady jest zobowiązany do prowadzenia takiej ewidencji oraz przekazywania informacji o ilości i rodzaju odpadów do bazy BDO. Prowadzenie ewidencji odpadów polega na dokonywaniu wpisów dotyczących ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, sposobu ich przetwarzania oraz przekazania. Obowiązki wytwórcy odpadów obejmują wtedy przygotowywanie różnych dokumentów, na przykład karta ewidencji odpadu, dokument potwierdzający recykling, dokumentu potwierdzającego, że zaszła utrata statusu odpadu Ważne jest, aby przygotowywane dokumenty były dokładne i rzetelne, a ewidencje odpadów były przechowywane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Część podmiotów wytwarzających większe ilości odpadów zleca prowadzenie ewidencji specjalistycznym firmom zajmującym się usługami związanymi z gospodarką odpadami. Możliwe jest też wykorzystanie dedykowanego oprogramowania, z którym prowadzona jest ewidencja odpadów online lub na komputerze.

Pełna a uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów jest przeznaczona dla podmiotów, które wytwarzają niewielkie ilości odpadów. Składa się z podstawowych informacji, takich jak rodzaj odpadów, ilość i sposób gospodarowania nimi. Pełna ewidencja odpadów jest bardziej szczegółowa i zawiera dodatkowe informacje, takie jak kod odpadu, sposób powstania odpadu, sposób przetwarzania i składowania odpadów oraz informacje o odbiorcach końcowych. W przypadku podmiotów wytwarzających większe ilości odpadów, przepisy wymagają prowadzenia pełnej ewidencji odpadów. Pełna ewidencja odpadów umożliwia bardziej szczegółową kontrolę nad procesem wytwarzania, gospodarowania i przekazywania odpadów oraz pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń dla środowiska. Pełna ewidencja odpadów jest również bardziej skomplikowana w prowadzeniu i wymaga większej wiedzy z zakresu gospodarki odpadami.

Czy oprogramowanie może pomóc w prowadzeniu ewidencji odpadów?

Tak, oprogramowanie może pomóc w prowadzeniu ewidencji odpadów poprzez usprawnienie procesu wprowadzania, przetwarzania i analizy danych. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania można uniknąć błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych do dokumentacji i łatwiej przekazywać dane do bazy BDO. Oprogramowanie może wtedy zastąpić dokumentację przygotowywaną ręcznie, na przykład taką jak karta ewidencji odpadu xls, co powoduje, że obowiązki wytwórców odpadów są znacznie uproszczone. Można dzięki temu zaoszczędzić dużo czasu i zadbać o spełnienie konkretnych wymogów nałożonych przez prawo na firmę.

 

Ten post ma jeden komentarz

  1. BDO i de minimis.
    W zeszłym roku złożyłem wniosek o pomoc de minimis i oświadczenie, że wcześniej nie otrzymałem żadnej pomocy. Mija rok i cisza, nie wiem czy dostałem tę pomoc czy nie. W tym roku muszę znowu złożyć wniosek o pomoc i załączyć oświadczenie. I tu rodzi się pytanie, które oświadczenie złożyć? Że otrzymałem pomoc de minimis czy że jej nie otrzymałem? Kto podpowie? (za poświadczenie nieprawdy 10 000 euro kary – wolałbym uniknąć)
    PS. Czy można uniknąć rocznej opłaty (100 zł)?

Dodaj komentarz